• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

 

Yeh Hai Nijanand:


1 Bhumi He Paavan Yeh Woh
2 Chalo Paramdham Ke Darshan Ko
3 Chopaiya
4 Dhun Apne Dhani Shree
5 Dhun Raj Shyama Kahiye
6 Maharajji ke Subh aashish
7 Mantra Vahi Joh Mann Ko Taare
8 Pranamji
9 Stuti Vando Satguru
10 Yeh He Nijanand